Zbiórka dla poszkodowanych w pożarze.
Zwracamy się z apelem o pomoc mieszkańcom Wiechowa, gm. Marianowo, których dom został poważnie uszkodzony w wyniku pożaru. Ogień wybuchł w czwartek, 11 stycznia w godzinach popołudniowych na poddaszu budynku. Nikomu nic się nie stało, ale decyzją Powiatowego Inspektora Budowlanego, uszkodzony w wyniku pożaru i akcji ratowniczej budynek, został wyłączony z użytkowania. Wymaga kapitalnego remontu. Na pewno trzeba wymienić więźbę dachową, pokrycie dachu, instalację elektryczną, tynki i sufity. Do zakończenia remontu czteroosobowa rodzina, która straciła możliwość zamieszkania w swoim domu, przebywać będzie w udostępnionej nieodpłatnie przez Gminę Marianowo świetlicy wiejskiej w Wiechowie.

Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo uruchomiło specjalny rachunek bankowy, na który będzie można przekazywać środki finansowe:

Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo
ul. Mieszka I 1
73-121 Marianowo
Nr rachunku: 77 1020 4867 0000 1102 0158 7088
z dopiskiem
„zbiórka dla poszkodowanych w pożarze”

Gorąco apelujemy i prosimy wszystkich, którzy chcą i mają możliwość przyjścia z pomocą poszkodowanym, aby nie pozostali obojętni na los ludzi dotkniętych nieszczęściem.

W imieniu

władz samorządowych Gminy Marianowo
Elżbieta Rink Wójt Gminy

i Towarzystwa Rozwoju Gminy Marianowo
Jan But Prezes Zarządu