Komunikat Nr 1/2018 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie z dnia 12.01.2018r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Karkowo gm. Chociwel, pow. stargardzki zaopatrującego ok. 760 mieszkańców miejscowości Karkowo, Kania, Mokrzyca gm. Chociwel.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 10.01.2018r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenia najwyższej dopuszczalnej liczby bakterii grupy coli i liczby enterokoków kałowych z wodociągu w miejscowości Chociwel.
W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

  • Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
  • Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
  • Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
  • Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Parkowa 1, 73-120 Chociwel zarządzająca wodociągiem Karkowo gm. Chociwel został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.
Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Decyzja PPSSE - Pobierz

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego - Pobierz

 

brak przydatnosci wody Kania Karkowo