Dnia 28.12.2017 roku  Rada Miejska w Chociwlu uchwałą nr XXX1197117 wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Chociwel do Klastra Energii „Odnawialny Chociwel" jako uczestnika będącego jednocześnie jego liderem. Upoważniła jednocześnie Burmistrza Chociwla do reprezentowania Gminy w Klastrze Energii „Odnawialny Chociwel" W związku z powyższym Burmistrz zaprasza na spotkanie informacyjne z założycielami klastra w celu zapoznania się z funkcjonowaniem klastra „Odnawialny Chociwel" i korzyściami dla jego uczestników. Spotkanie odbędzie się na holu w Hali Widowiskowo - Sportowej w Chociwlu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15 dnia 18.01.2018 roku o godzinie 14:00. Serdecznie wszystkich zainteresowanych zapraszam.
Z poważaniem

Burmistrz Chociwla

Stanisław Szymczak

Osoba do kontaktu: Kamil Gisel, tel. 91 562 20 01 wew. 221

Skan zaproszenia do pobrania - pobierz