W dniu 10.01.2018 r. wpłynęły dwie oferty Stowarzyszenia "Otwarta Dłoń" składane na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego.

Oferta na zadanie "Ferie na wsi"

Oferta na zadanie "Dzień Babci i Dzień Dziadka