Burmistrz Chociwla ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w tym sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Chociwel w 2018 roku oraz na bazie obiektu sportowego w Lisowie.
Zaproszenie

Burmistrz Chociwla serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania swoich przedstawicieli do składu komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu zaopiniowania ofert złożonych do ogłoszonego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Chociwel w 2018 r. na bazie obiektów sportowych w miejscowościach Chociwel i Lisowo. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia 27 grudnia 2017 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chociwlu.

Ogłoszenie o konkursie Piast Chociwel

Ogłoszenie o konkursie Płomień Lisowo

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członka komisji