500 000,00 zł dofinansowania na budowę świetlicy w Lisowie dla Gminy Chociwel z PROW

W dniu 21 kwietnia 2021 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach tego konkursu Gmina Chociwel złożyła wniosek na realizację projektu pod nazwą: "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowo". Celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwoju mieszkańców i atrakcyjności miejscowości Lisowo poprzez budowę świetlicy wiejskiej. Budynek, który ma powstać w celu ograniczenia kosztów eksploatacji wyposażony zostanie w instalację fotowoltaiczną. Gmina na tą inwestycję otrzyma w ramach dofinasowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 500 000,00 złotych.

Lista rankingowa do pobrania (pdf, 455KB)