Wniosek preferencyjny zakup węgla na rok 2022 r. dostępny jest:

  1. W siedzibie Urzędu Miejskiego w Chociwlu przy ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel, sekretariat pokój nr 4 oraz pokój nr 13, kontakt telefoniczny: 91/5622001 wew. 112 i 113,
  2. Na stronie internetowej gminy Chociwel www.chociwel.pl – pasek informacyjny „Węgiel na preferencyjnych warunkach w gminie Chociwel”.

Rozpatrywanie wniosków:

  1. Wniosek o preferencyjny zakup węgla podlega weryfikacji pod kątem otrzymania bądź złożenia wniosku o dodatek węglowy,
  2. Weryfikacja wniosku następuje w terminie nie dłuższym niż 5 dni od jego złożenia.
  3. Po otrzymaniu informacji z Urzędu Miejskiego w Chociwlu o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego poprzez gospodarstwo domowe należy dokonać wpłaty na konto Gminy Chociwel:
    53 9375 1041 5500 0299 2000 0370 w tytule zapłaty należy podać: „zakup węgla” oraz imię, nazwisko i adres osoby, która dokonuje zapłaty za węgiel.

Zapłaty można dokonać:

  1. Przelewem na ww. konto,
  2. Gotówkowo w banku lub na poczcie.

Za zakup węgla zostanie wystawiona faktura na dane podane we wniosku o zakup preferencyjny węgla, którą należy odebrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chociwlu pok. nr 26, tel. kontaktowy 91 56 22 001 wew. 325.
W przypadku braku podania przez Wnioskodawcę nr kontaktowego (nr tel.) lub adresu e-mail, zawiadomienie o rozpatrzeniu wniosku zostanie przesłane za pośrednictwem poczty.
O szczegółach dot. zakupu i odbioru węgla będą Państwo informowani na bieżąco.

Druk wniosku – pobierz (doc, 12KB)