1. Petycja mieszkańców Kamiennnego Mostu w sprawie budowy chodnika.   POBIERZ

    - Odpowiedź na petycję w sprawie budowy chodnika w Kamiennym Moście POBIERZ

2. Petycja mieszkańców miejscowości Kamienny Most i Lublino w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej. POBIERZ

    - Odpowiedź na petycję mieszkańców miejscowości Kamienny Most i Lublino w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej. POBIERZ_1, POBIERZ_2

3. Petycja dotycząca efektywności energrtycznej.  POBIERZ   

    - Opinia prawna do petycji - POBIERZ

    - Odpowiedź na petycję dotyczącą efektywności energetycznej - POBIERZ

4. Petycja - wniosek o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze" - POBIERZ

    - Odpowiedź na petycję - "Czystsze Powietrze" - POBIERZ

5. Petycja - Inicjatywa - Walczmy ze Smogiem - Optymalizujmy Koszty Publiczne - Dbajmy o efektywność energetyczną - POBIERZ