Deklaracja

W załączeniu deklaracja w formacie PDF, do otwarcia programem adobe reader lub innym czytającym pliki PDF  

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości
 

Aktualny harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Pobierz

Dni oznaczone kolorem fioletowym określają termin wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych.

Stawki i numer rachunku bankowego do opłat za odbiór i zagodpodarowanie odpadów komunalnych

Opłatę za odbieranie odpadów wpłacamy na rachunek bankowy Gminy Chociwel numer 55 9375 1041 5500 0299 2000 0140  lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Chociwlu do 15 dnia każdego miesiąca.

Opłata za odpady niesegregowane od 01.01.2018 roku wynosi 25,00 zł od osoby zamieszkałej na miesiąc.

Opłata za odpady segregowane od 01.01.2018 roku wynosi 13,00 zł od osoby zamieszkałej na miesiąc.

Stawki opłat od pojemnika dla nieruchomości niezamieszkałych od 1 lipca 2016 r.

PojemnikSelektywneNieselektywne
120 l18,00 zł27,00 zł
240 l34,00 zł51,00 zł
1100 l138,00 zł210,00 zł

Roczne ryczałtowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjne i wypoczynkowe.

Opłata za odpady segregowane - 180,00 zł.

Opłata za odpady niesegregowane - 270,00

Jak prawidłowo segregować odpady komunalne

ulotka informacyjna strona 1 - pobierz

ulotka informacyjna strona 2 - pobierz

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

Realizując obowiązek wynikający z art. 3 ust. 9 pkt c ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), uprzejmie informuję o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Chociwel.

REMONDIS Szczecin Sp. z o.o.

ul. J. Smoleńskiej ps. „Jachna” 35

71-005 Szczecin

TEL. + 48 91 4310801

FAX + 48 91 4310855

www: www.remondis-szczecin.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Słajsinie

Słajsino 30

72-200 Nowogard

TEL + 48 91 5791920

FAX + 48 91 5791953

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: www.czg.nowogard.pl

bip: bip.gminy.pomorzezachodnie.pl

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów – PSZOK

Prowadzący:

REMONDIS Szczecin Sp. z o.o.

ul. J. Smoleńskiej ps. „Jachna” 35

71-005 Szczecin

TEL + 48 91 4310801

FAX + 48 91 4310855

www: www.remondis-szczecin.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres  PSZOK:

ul. Parkowa 1 w Chociwlu, siedziba spółki Wodociągi i Kanalizacje w Chociwlu,

czynny: pn - pt w godzinach 7:00 – 15:00

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (zsee)

  • REMONDIS Szczecin Sp. z o.o.

ul. J. Smoleńskiej ps. „Jachna” 35

71-005 Szczecin

TEL + 48 91 4310801

FAX + 48 91 4310855

www: www.remondis-szczecin.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres punktu zbierającego (zsee)

  • PSZOK ul. Parkowa1 w Chociwlu

Mobilna zbiórka odpadów raz w roku