Dziś jest: Czwartek 27 lipca 2017, imieniny: Julii i Natalii
14.05.2013

Rekrutacja do punktu przedszkolnego w Kamiennym Moście na rok szkolny 2013/2014

GMINA CHOCIWEL REALIZUJE PROJEKT W RAMACH

PROGRAMU OPERACYJNEGO  -  KAPITAŁ LUDZKI POD NAZWĄ:

„Dziś przedszkolak jutro mądry Polak -  punkt  przedszkolny w miejscowości Kamienny Most w Gminie Chociwel”

 

PRIOTYTET IX . ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W  REGIONACH.

DZIAŁANIE 9.1. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY.

 

W ramach powyższego projektu Gmina Chociwel prowadzi rekrutację do punktu przedszkolnego w Kamiennym Moście na rok szkolny 2013/2014.  

Rekrutacja trwa od 15 maja do 17 czerwca 2013 roku

Wsparciem w projekcie w roku 2013/ 2014 objętych zostanie 10 dzieci  w wieku od 3 do 4 lat.      

W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z  sołectwa Kamienny Most oraz Starzyce. Beneficjentami zostaną także rodzice zgłoszonych dzieci.

 

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Chociwlu pok. nr 16 lub 24 tel. 091 5622 001 wew. 116 lub 124

Regulamin rekrutacji i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w biurze projektu i na stronie www.chociwel.pl

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO