Dziś jest: Czwartek 27 lipca 2017, imieniny: Julii i Natalii
18.08.2009

"Integracja społeczna w powiecie stargardzkim"

07 sierpnia br. zakończył się kolejny etap szkoleniowy w ramach realizacji programu. Od 09 lipca do 07 sierpnia 2009 r. realizowany był moduł szkoleniowy „Pielęgnacja” jako jeden z elementów szkolenia doskonalącego z zakresu opiekunki środowiskowej, w którym uczestniczyła dziesięcioosobowa grupa kobiet.
Szkolenie przeprowadzała firma szkoleniowa ze Szczecina. Było pięć osób prowadzących szkolenie, które obejmowało teorię jak i praktykę. 
 W ramach tego modułu grupa uzyskała wiedzę z zakresu:
·        opieka nad osobą chorą i niesamodzielną,
·        zapobieganie powstawaniu i rozwojowi choroby wieńcowej,
·        nadwaga – czynniki sprzyjające nadwadze i jak z nią walczyć,
·        zwalczanie używek w CHUK,
·        dieta a schorzenie,
·        zespół dziecka maltretowanego
·        polityka zdrowotna,
·        podstawowa opieka zdrowotna,
·        prawa pacjenta,
·        edukacja zdrowotna,
·        Narodowy Program Zdrowia,
·        Europejski Kodeks Walki z Rakiem,
·        Rola opiekunki w edukacji zdrowotnej,
·        pozytywne i negatywne reakcje na chorobę,
·        niezależne życie z osobą niepełnosprawną,
·        opieka nad osobami starszymi,
·        prawne aspekty i zabezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych,
·        ogólne zasady postępowania pielęgnacyjno – higienicznego w środowisku pacjenta przewlekle chorego,
·        opieka nad podopiecznym z nietrzymaniem moczu, po amputacji, ze stomią, ze stopą cukrzycową i odleżynami, itp.
  

Kolejny moduł rozpocznie się w wrześniu 2009 r.

 

 "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” - projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.