Dziś jest: Piątek 28 lipca 2017, imieniny: Wiktora i Innocentego
03.07.2017

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Powiat stargardzki zaprasza osoby niepełnosparawne z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do uczestnictwa w programie pn. ”Aktywny samorząd”
Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie. 

W roku 2017 w programie przewidziane są następujące formy wsparcia:

Moduł I:

Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w przypadku:

Modułu I – do 30 sierpnia 2017 r.

Modułu II
- do dnia 30 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017),
- do dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).

Wnioski do pobrania znajdują się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie ul. Skarbowa 1 (pok. 015) oraz na stronie internetowej www.pcpr.stargard.pl
Szczegółowe informacje związane z programem można uzyskać na stronie internetowej www.pcpr.stargard.pl i www.pfron.org.pl lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie oraz telefonicznie pod nr tel. (91) 48 04 910.