Dziś jest: Czwartek 27 lipca 2017, imieniny: Julii i Natalii
10.03.2017

Warsztaty edukacyjne poświęcone metodologii tworzenia wniosków z tytułu inicjatywy lokalnej

Dnia  07 marca odbyły się  warsztaty edukacyjne poświęcone metodologii tworzenia wniosków z tytułu inicjatywy lokalnej oraz nowo-obowiązującym wzorom druków ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, ZPO, sołectw oraz Burmistrz Chociwla Stanisław Szymczak. Spotkanie prowadziły Panie: Agata Szewczyk i Paulina Kelm z fundacji ROEFS z Koszalina.

Warsztaty dotyczyły:

- tworzenia koncepcji projektowych metodą myślenia projektowego (krok po kroku: tworzenie drzewa problemów, celów, określanie rezultatów, sposobów ich mierzenia, działań, harmonogramu i kosztorysu),

- nowo przyjętej przez Radę Miejską w Chociwlu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej,

- oraz  zapisów Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (opublikowanego
19 sierpnia 2016 r., Dz. U. poz. 1300).

 

Zdjęcie użytkownika Gmina Chociwel.

Zdjęcie użytkownika Gmina Chociwel.

 

Zdjęcie użytkownika Gmina Chociwel.