Dziś jest: Piątek 28 lipca 2017, imieniny: Wiktora i Innocentego
22.02.2017

Zapraszamy na warsztaty edukacyjne poświęcone metodologii tworzenia wniosków z tytułu inicjatywy lokalnej

 

Drodzy mieszkańcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Gminy Chociwel.

W imieniu Burmistrza Chociwla i Fundacji ROEFS serdecznie zapraszamy na warsztaty edukacyjne poświęcone metodologii tworzenia wniosków z tytułu inicjatywy lokalnej oraz nowo-obowiązującym wzorom druków ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym.

Warsztat będzie dotyczyć:

- tworzenia koncepcji projektowych metodą myślenia projektowego (krok po kroku: tworzenie drzewa problemów, celów, określanie rezultatów, sposobów ich mierzenia, działań, harmonogramu i kosztorysu),

- nowo przyjętej przez Radę Miejską w Chociwlu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej,

- oraz  zapisów Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (opublikowanego
19 sierpnia 2016 r., Dz. U. poz. 1300).

Szkolenie poprowadzi p. Agata Szewczyk – absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych, i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Szczecińskiego,   specjalistka w zakresie pisania i realizacji wniosków samorządowych, ministerialnych i unijnych. Trenerka i doradczyni w zakresie inicjatyw obywatelskich, działalności NGO, mechanizmów współpracy organizacji pozarządowych z samorządem i  działań partycypacyjnych.

Warsztaty odbędą się one  7 marca 2017r w  Hali Sportowej przy ul. H.  Dąbrowskiego 15 w Chociwlu  
w godzinach: 10.00-16.00

Uczestnicy otrzymają: komplet materiałów szkoleniowych,  poczęstunek  i posiłek obiadowy.

Prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego i dokonanie zgłoszenia do dnia 02.III.2017r:
 e-miałem na adres : rrusin@chociwel.pl lub osobiście: w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przy ul. Armii Krajowej 52,  ( pok. 16).

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA - POBIERZ
 

Serdecznie zapraszamy