Dziś jest: Piątek 23 czerwca 2017, imieniny: Wandy i Zenona
22.02.2017

Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 27 lutego 2017 r. o godz. 14,00 w holu hali widowiskowo-sportowej  w Chociwlu, ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu.

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjecie porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej będących przedmiotem obrad XXI sesji w dniu 1 marca 2017 r.:

1) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Chociwel na lata 2017-2021

a) opinia Komisji Spraw Społecznych,

b) dyskusja,

2) zmieniająca uchwałę Nr XX/181/08 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie powołania samodzielnej instytucji kultury pn. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chociwlu

a) opinia Komisji Spraw Społecznych,

b) dyskusja,

3) w sprawie współdziałania Gminy Chociwel z Powiatem Stargardzkim w zakresie remontu drogi powiatowej i udzielania pomocy finansowej

a) opinia Komisji Rewizyjnej

b) dyskusja,

4) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

a) opinia Komisji Spraw Społecznych

b) dyskusja,

5) zmieniająca Uchwałę Nr X/55/15 Rady Miejskiej w Chociwlu  z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

a) opinia Komisji Rewizyjnej,

b) dyskusja,

6) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Chociwel na lata 2017-2019

a) opinia Komisji Spraw Społecznych,

b) dyskusja,

7) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chociwel w 2017 r.

a) opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

b) dyskusja,

8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek stanowiących własność Gminy Chociwel położonych w obrębie nr 1 miasta Chociwel

a) opinia komisji RGRiOŚ

b) dyskusja.

  1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

           a) dyskusja.

  1. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Chociwlu i jej komisji za 2016 rok

          a) dyskusja.

  1. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  2. Zamknięcie wspólnego posiedzenia.

 

 

                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                     /-/   Krzysztof Zych