Dziś jest: Piątek 23 czerwca 2017, imieniny: Wandy i Zenona
10.02.2017

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 15 lutego  2017 r. o godz. 13,oo w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu ul. H. Dąbrowskiego 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych  Rady Miejskiej w Chociwlu.

Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.

2. Przyjecie porządku posiedzenia.

3. Informacja z realizacji imprez kulturalno-oświatowych za rok 2016

a) dyskusja.

4. Informacja z działalności hali widowiskowo-sportowej oraz wydatki i przychody związane z działalnością hali za 2016 rok.

a) dyskusja.

5.Informacja z działalności USC i ewidencji ludności – podsumowanie roku 2016

a) dyskusja.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał :

1)w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Gminy Chociwel na lata 2017- 2021

a) dyskusja,

b) wydanie opinii,

 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do   nowego ustroju szkolnego

a) dyskusja,

b) wydanie opinii,

  w sprawie sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

a) dyskusja,

b) wydanie opinii,

zmieniająca uchwałę Nr XX/181/08 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie powołania samodzielnej instytucji kultury pn. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chociwlu

a) dyskusja,

b) wydanie opinii.

7. Wolne wnioski.

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych  za 2016 r.

a) dyskusja.

9. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                                       

                                                                                                  Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                /-/  Wojciech Kalinowski