Dziś jest: Sobota 24 czerwca 2017, imieniny: Jana i Danuty
19.12.2016

Sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 29 grudnia  2016 r. o godz. 14,00 w holu Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu ul. Henryka Dąbrowskiego 15. odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Chociwlu VII kadencji. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Chociwel  do udziału w obradach.

  Porządek obrad:

 

     1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.

  1. Podziękowanie za wieloletnią pracę dla Prezesa Zarządu MG OSP  w Chociwlu.
  2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
  1. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 30

          listopada 2016 r.

     5. Sprawozdanie Burmistrza Chociwla z działalności między sesjami.     

  1. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej w okresie między

          sesjami.  

     7. Interpelacje radnych, zapytania, wnioski.

     8. Odpowiedzi na sprawy zgłoszone w pkt. 6.

     9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej:

1) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2017,

 

2)  w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2017-2022,

 

3) w sprawie  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2017,

 

4) w sprawie  przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 roku "Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 – 2015",

 

5) w sprawie zamiany prawa użytkowania wieczystego,

 

6) w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2016 r.,

 

7) w sprawie wskazania członków zespołu do spraw wspierania inicjatyw lokalnych,

 

  1. w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Chociwlu na 2017 rok.

 

 

      10. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Miejskiej w Chociwlu VII kadencji.

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                               /-/ Krzysztof Zych