Dziś jest: Piątek 28 lipca 2017, imieniny: Wiktora i Innocentego
21.11.2016

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 24 listopada 2016 r.  o godz. 14,00 w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej ul. H. Dąbrowskiego 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu.

 

Proponowany porządek posiedzenia  Komisji

 

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej:

1) w sprawie zatwierdzenia taryf   dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2017

a) dyskusja

b) wydanie opinii,

2) zmieniająca uchwałę Nr X/50/15 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji podatkowych

a) dyskusja,

b) wydanie opinii,

3) zmieniająca uchwałę Nr X/51/15 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości

a) dyskusja,

b) wydanie opinii,

4) w sprawie opłaty prolongacyjnej

a) dyskusja,

b) wydanie opinii,

5) w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na 2016 r.

a) dyskusja,

b) wydanie opinii,

6) w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Chociwlu oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym

a) dyskusja,

b) wydanie opinii

  1. Rozpatrzenie informacji z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Chociwlu podjętych w 2016 r.

           a) dyskusja.

  1. Wolne wnioski.
  2. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                               

                                                                                      

                                                                                                  Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                   /-/  Krzysztof Winnicki