Dziś jest: Piątek 28 lipca 2017, imieniny: Wiktora i Innocentego
18.11.2016

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 22 listopada 2016 r. o godz. 14,30 w sali konferencyjnej (nr 75)  hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu,  ul. H. Dąbrowskiego 15. odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Rady Miejskiej w Chociwlu.

 

Porządek posiedzenia  Komisji :

 

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjecie porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej:

1)w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chociwel

a) dyskusja

b) wydanie opinii,

2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przekazania nieruchomości gruntowej położonej w obrębie nr 1 miasta Chociwel oznaczonej numerem 311 do której Sąd Rejonowy w Stargardzie prowadzi Księgę Wieczystą numer SZ1T/00115719/5

a) dyskusja

b) wydanie opinii,

3) w sprawie zamiany działki stanowiącej własność gminy Chociwel

a) dyskusja

b) wydanie opinii,

4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chociwel położonej w obrębie Lublino gmina Chociwel

a) dyskusja

b) wydanie opinii,

5) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Wolności nr 3 w Chociwlu

a) dyskusja

b) wydanie opinii,

6) w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chociwel na lata 2016-2019 z Perspektywą na lata 2020-2023

a) dyskusja

b) wydanie opinii.

  1. Wolne wnioski.
  2. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                                                        Przewodniczący Komisji

 

                                                                                             /-/  Sylwester Dziakowicz