Dziś jest: Piątek 28 lipca 2017, imieniny: Wiktora i Innocentego
17.11.2016

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 21 listopada 2016 r. o godz. 12,oo w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu

ul. H. Dąbrowskiego 15

odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu.

 

Porządek posiedzenia Komisji :

 

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.

  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

  3. Rozpatrzenie informacji z realizacji „Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego” za 2015 r.

a) dyskusja.

  1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu w zakresie udzielanej pomocy w 2016 r.

a) dyskusja.

  1. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej:

1) w sprawie przyjęcia „ Rocznego programu współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”

a) dyskusja,

b) wydanie opinii,

2) w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

a) dyskusja,

b) wydanie opinii.

  1. Wolne wnioski.

  2. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji

 

/-/ Wojciech Kalinowski