Dziś jest: Czwartek 27 lipca 2017, imieniny: Julii i Natalii
02.09.2010

Koronka klockowa

 Stowarzyszenie FORUM CHOCIWELSKIE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER, Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” realizuje projekt pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez organizację warsztatów dla mieszkańców LGD”.

czytaj więcej »

31.08.2010

Dożynki Gminne 2010

Burmistrz Chociwla serdecznie zaprasza na Dożynki Gminne - 2010

czytaj więcej »

27.08.2010

Pożegnanie wakacji

26 sierpnia 2010 roku w Chociwlu odbył się Festyn „Pożegnanie wakacji”. Organizatorem imprezy była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Chociwlu.

czytaj więcej »

24.08.2010

Oferty PZERiI

W dniu 23.08.2010r. wpłynęły oferty PZERiI składane na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wspierania wykonania zadania. Treść ofert dostępna jest w BIP Urzędu Miejskiego oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

czytaj więcej »

23.08.2010

Nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorstw

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

czytaj więcej »

13.08.2010

Ostrzeżenie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega  od godz.17.00 / 13.08.2010 do godz. 06.00 / 14.08.2010r. - burze, deszcze 10-20mm . lokalnie do 30 mmm , porywy wiatru 60 km/h – ( za IMGW Szczecin)

czytaj więcej »

11.08.2010

Warsztaty z koronki klockowej

Stowarzyszenie FORUM CHOCIWELSKIE w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez organizację warsztatów dla mieszkańców LGD” dofinansowanego z Osi 4 LEADER, PROW 2007-2013 organizuje w dniach 24.08-28.08.2010 r warsztaty z koronki klockowej.

czytaj więcej »

04.08.2010

Zawody wędkarskie na jeziorze Starzyc w Chociwlu

W niedzielę 1 sierpnia na jeziorze Starzyc Koło PZW "Okoń" w Chociwlu przeprowadziło zawody wędkarskie o puchar Burmistrza Chociwla. W zawodach wzięło udział 19 zawodników. Zwycięzcy uhonorowani zostali pucharami i nagrodami rzeczowymi a na zakończenie dla wszystkich uczestników była grochówka.

czytaj więcej »

28.07.2010

Integracja społeczna w powiecie stargardzkim

Od miesiąca czerwca 2010 r. ruszyło kolejne wsparcie realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chociwlu w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”

czytaj więcej »

26.07.2010

Nowy projekt stowarzyszenia "Most ku Przyszłości"

Ku przyszłości wolontariatu to tytuł kolejnego projektu realizowanego od lipca do grudnia 2010r. przez Stowarzyszenie Most ku Przyszłości z siedzibą w Kamiennym Moście. Tym razem projekt dofinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w wysokości 30 000 zł. Łączna kwota projektu to 34 650 zł. Autorkami projektu są Monika Gajdzińska i Izabela Dubis-Kurczaba.

czytaj więcej »

22.07.2010

Oferta UKS "Piast-Junior"

W dniu 22 lipca do Urzędu Miejskiego w Chociwlu wpłynęła oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego - organizacja obozu sportowego, składana na podstawie przepisów art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.nr 96,poz.873 z...

czytaj więcej »

24.06.2010

Drzwi otwarte w gospodarstwie ekologicznym w Sątyrzu Pierwszym

Ekoland Zachodniopomorski zaprasza na Drzwi Otwarte w gospodarstwie ekologicznym w Sątyrzu Pierwszym w dniu 4 lipca od godziny 12.00 do 15.00. Rolnicy ekologiczni z Ekolandu Zachodniopomorskiego zaprezentują swoje produkty. Będzie można porozmawiać z nimi o ekologii, o ich gospodarstwach i produkcji jak również kupić ekologiczne...

czytaj więcej »

24.06.2010

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 czerwca 2010 roku

dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo Załącznik do pobrania

czytaj więcej »

21.06.2010

Noc Świętojańska

W sobotę na plaży w Chociwlu bawiliśmy się na zabawie z okazji Nocy Świętojańskiej zorganizowanej przez klub Piast Chociwel. Zabawa poprzedzona była uroczystością poświęcenia wody w jeziorze dokonaną przez Proboszcza Parafi MB Bolesnej w Chociwlu ks. Krzysztofa Musiałka oraz występem zespołu Magnum. 

czytaj więcej »